Bellmanssällskapets projekt Carl Michael Bellman. Insamling, dokumentation, bevarande och tillgängliggörande av förf. samlade verk i text och musik har resulterat i föreliggande samling som flip book i samarbete med The Internet Archive. Hela Standardupplagan, såväl texter som kommentarer, finns nu tillgängliga digitalt för läsning online eller för nedladdning.

Inom kort lanseras även ’The Bellman Song Book’ med musik, originalnoter och modern ackordanalys för Fredmans Epistlar, Fredmans Sånger och Bacchi Tempel, samt en helt ny integrerad Bellmankonkordans.

Detta projekt möjliggörs med generösa bidrag från

Gunvor och Josef Anérs stiftelse
Stiftelsen Tornspiran
Sven och Dagmar Saléns stiftelse
Svenska Akademien
Åke Wibergs stiftelse

Ett varmt tack också till alla copyrightinnehavare som frikostigt låter Bellmanssällskapet tillgängliggöra kommentarerna till Standardupplagan.

Bellmanssällskapets Standardupplaga

Standardupplagan (förkortas StU) påbörjades 1921 och slutfördes 2003 med totalt 20 volymer. De två första volymerna i serien, (StU I och StU II) Fredmans Epistlar och Fredmans Sånger, ersattes 1992 av Gunnar Hillbom och James Massengales utgåvor. Läs mer om copyright

Titel Läs på nätet Ladda ner Pdf

I. FREDMANS EPISTLAR

Stockholm, Bonniers 1921 (ersatt som standard av FE90, se nedan).

II. FREDMANS SÅNGER

Stockholm, Bonniers 1922 (ersatt som standard av FS92, se nedan).

III. BACCHANALISKA QWÄDEN OCH EN STUF RIM

Stockholm, Bonniers 1925.

IV. BACCHI ORDEN

Stockholm, Bonniers 1932.

V. BACCHI TEMPEL

Stockholm, Bonniers 1935.

VI. DRAMATISKA ARBETEN

Stockholm, Bonniers 1936.

VII. DIKTER TILL GUSTAF III OCH KONUNGAHUSET

Stockholm, Bonniers 1938.

VIII. DIKTER TILL ENSKILDA. I.

Stockholm, Bonniers 1942.

IX. DIKTER TILL ENSKILDA. II.

Stockholm, Bonniers 1950.

X. DIKTER TILL ENSKILDA.III.

Stockholm, Bonniers 1957.

XI. DIKTER TILL ENSKILDA.IV.

Stockholm, Bonniers 1964.

XII. DIKTER TILL ENSKILDA.V. Jämte Tillägg. DIKTER TILL KONUNGAHUSET Tillägg

Stockholm, 1974.

XIII. UNGDOMSDIKTER. I.

Dikter av blandat innehåll, Stockholm 1980.

XIV. UNGDOMSDIKTER. II.

Bacchanaliska visor, Stockholm 1994.

XV. RELIGIÖS DIKTNING

Stockholm 1993.

XVI. POLITISK OCH PATRIOTISK DIKTNING

Stockholm 2000.

XVII. EFTERSKÖRD

Stockholm 2002.

XVIII. HWAD BEHAGAS? – BREV OCH SKRIVELSER

Stockholm  1999.

XIX. ÖVERSÄTTNINGAR

Stockholm 1997.

XX. REGISTER

Stockholm 2003.


1990 och 1992 utgavs Fredmans Epistlar och Fredmans Sånger i nya editioner i modern vetenskaplig belysning: fyra volymer av Gunnar Hillbom och James Massengale (förkortas FE90 respektive FS92). Dessa ersätter StU I och StU II, vars textkritiska och musikkritiska kommentarer är föråldrade. Läs mer om copyright


Titel Läs på nätet Ladda ner Pdf

I. (FE90)FREDMANS EPISTLAR - I. TEXTEN.

Text- och melodihistorisk utgåva med musiken i reproduktion efter originaltrycket, Textredaktör Gunnar Hillbom, Musikredaktör James Massengale, Stockholm, Norstedts 1990.

II. (FE90)FREDMANS EPISTLAR - II. MUSIKEN OCH KOMMENTARER.

Text- och melodihistorisk utgåva med musiken i reproduktion efter originaltrycket, Textredaktör Gunnar Hillbom, Musikredaktör James Massengale, Stockholm, Norstedts 1990.

III. (FS92)FREDMANS SÅNGER - I.TEXTEN

Text- och melodihistorisk utgåva med musiken i reproduktion efter originaltrycket, Textredaktör Gunnar Hillbom, Musikredaktör James Massengale, Stockholm, Norstedts 1992.

IV. (FS92)FREDMANS SÅNGER - II. MUSIKEN OCH KOMMENTARER.

Text- och melodihistorisk utgåva med musiken i reproduktion efter originaltrycket, Textredaktör Gunnar Hillbom, Musikredaktör James Massengale, Stockholm, Norstedts 1992.Bellmanssällskapet tillgängliggör Bellmans texter och musik utan kommersiella intressen och är kostnadsfritt för användaren. Användaren får läsa materialet på nätet eller spara till hårddisk, söka i texterna eller skriva ut dem. Användaren har vad gäller textdelarna rätt att sprida och använda textdelarna så länge det tydligt hänvisas till källan (www.bellman.org) och sålänge de inte nyttjas kommersiellt, enligt Creative Commons Erkännande (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/), men kommentardelarna i Bellmanssällskapets standardupplaga (StU) och Fredmans Epistlar 90 och Fredmans Sånger 92 (Hillbom/Massengale) tillgängliggörs här med generöst tillstånd från respektive rättighetsinnehavare. Bellmanssällskapet har inte rätt att vidareupplåta materialet. Samtliga kommentardelar skyddas enligt lagen om upphovsrätt (URL 1960:729) för respektive kommentarförfattare och får således inte spridas, förändras, eller utnyttjas kommersiellt.